Levné plavby - last minute plavby s CK Orbis Link - Dokumenty na cestu
X
+420 702 180 081
plavby@orbislink.cz
O
Vyhledávání
Datum odjezdu

Zasílání novinek

Jste zde: Levné plavby Praktické info Dokumenty na cestu

Dokumenty na cestu

Pro cestu na plavbu musíte mít s sebou: cestovní pas a případná víza, lodní lístek, cestovní pojištění a případně letenky či jízdenky.

CESTOVNÍ PAS
Cestovním dokladem pro plavbu je cestovní pas, který je platný ještě minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu z cesty. Pro cesty do některých zemí je vyžadován výhradně pas s biometrickými údaji (fotografie a otisky prstů).
Každé dítě, včetně kojenců, musí mít svůj vlastní cestovní pas. Pokud dítě necestuje se zákonnými zástupci, obraťte se, prosím, na příslušné orgány, které vám sdělí, jaké dokumenty jsou k vycestování potřeba.
Na lodi není možné cestovat na občanský průkaz. 

Pasy mohou být při příjezdu vybrány personálem lodní společnosti a zadrženy po celou dobu plavby, tak aby mohly být předkládány různým přístavním úřadům. Pasy jsou v takovém případě k dispozici, pouze pokud si je cestující vyžádají při odchodu na pevninu. 


VÍZA Doporučujeme, abyste si ověřili vízové požadavky na příslušném velvyslanectví alespoň dva měsíce před odjezdem.
Pro většinu navštívených zemí platí krátká návštěva jako "tranzit" a na pasažéry lodí se nevztahuje vízová povinnost.

Výjimku tvoří:

Rusko: V případě, že se zúčastníte organizovaných fakultativních výletů, které nabízí lodní společnost, bude cena za vystavení víza započítána do ceny výletu. Pokud si přejete vydat se na pevninu  samostatně, je nutno si zajistit vízum předem. 

Izrael: víza zajistí lodní společnost během plavby

USA, Americké Panenské ostrovy (Virgin Islands) např. St. Thomas, Portoriko: Cestovat lze pouze na biometrický pas. Na webové stránce https://esta.cbp.dhs.gov je nutné vyplnit žádost Elektronického systému cestovní registrace (ESTA). Po vyplnění a odeslání žádosti Vám bude v krátké době zaslána odpověď.

Pokud máte stále platná víza, nemusíte již registraci ESTA vyplňovat. Můžete cestovat na Vaše platná víza v platném pasu. V případě dalších otázek, týkajících se bezvízových cest, kontaktujte: consprague@state.gov

Indie: vyžaduje turistické vízum s vícenásobným vstupem.

Čína: je zapotřebí vízum a to buď vstupní vízum (jednovstupné) nebo s vícenásobným vstupem (platné alespoň pro dva vstupy v závislosti na itineráři plavby. Pro město Sanya (Čína) jsou zapotřebí víza.
Vietnam, Indonézie, Madagaskar: je zapotřebí tranzitní vízum.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: v případě potřeby detailnějších informací prosím kontaktujte místní konzulát.


LODNÍ LÍSTEK
Lodní lístek obdržíte v elektronické formě 10 - 14 dní před odplutím.
Lodní lístek obsahuje: jména cestujících, itinerář plavby, itinerář charterového letu (pokud je rezervován), informace o čase nalodění a vylodění, číslo kajuty, voucher na transfer a další služby (pokud jsou rezervovány), štítky na zavazadla.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Doporučujeme sjednání komerčního cestovního pojištění, abyste kryli rizika spojená s léčebnými výlohami, ztrátou či poškozením zavazadla, odpovědnosti za škodu a další možná rizika. Rozsah cestovního pojištění je popsán detailně v pojistných podmínkách.
Rovněž doporučujeme pojištění STORNA zájezdu, které alespoň částečně pokryje výši stornopoplatků (obvykle spoluúčast 20 - 30% ceny zájezdu).


Před cestou v dostatečném předstihu důsledně zkontrolujte, zda všechny dokumenty znějí na jméno, uvedené v cestovním pase, tedy že není nikde ve jméně překlep či jiná nesrovnalost.


Fotogalerie

pas